Tarjouspyyntö Ranuan Vuokra-asunnot Oy:n siivouksista (taloyhtiösaunat)

Ranuan Vuokra-asunnot Oy pyytää tarjouksia taloyhtiösaunojen siivouksesta.

 • Laurintie 1, noin 35 m2
 • Laurintie 2, noin 22 m2
 • Aapontie, noin 7,8 m2

Saunavuorot keskiviikkoisin ja lauantaisin, siivous keskiviikkona.

Siivoustyöt, jotka sisällytettävä hintaan:

 • viikkosiivous 1 krt/viikko
 • vuosisiivous (perusteellinen pesu 1-2 krt/vuosi)

Tarjouksen tulee sisältää siivoustarvikkeet ja -aineet.

Tarjoukset jätettävä 11.2.2019 mennessä osoitteeseen info@ranuaninfra.fi

Lisätiedot: Veli Saarijärvi puh. 040 648 4525 veli.saarijarvi@ranuaninfra.fi

Tarjouspyyntö tuotantolaitosten siivouksista

Ranuan Infra Oy pyytää tarjouksia tuotantolaitosten siivouksesta.

Teeritien lämpölaitos:

 • valvomo   (2. krs)     17,5 m2
 • sos.tilat     (1. krs)          9 m2
 • Huom. vesipiste 1. kerroksessa

Riekkopolku 10, halli:

 • tilat yhteensä     58 m2
 • Yhdessä tasossa tauko- ja lepotila, käytävä, valvomo sekä wc ja pukuhuone

Jätevedenpuhdistamo:

 • valvomo ja sosiaalitilat    52 m2

Siivoustyöt, jotka sisällytettävä hintaan:

 • viikkosiivous 1 krt/viikko
 • vuosisiivous
  • ikkunanpesu
  • lattian vahaus ym. vastaavat

Tarjouksen tulee sisältää siivoustarvikkeet ja -aineet. Lattian vahauksille yms. saa laskea erillishinnan.

Tarjoukset jätettävä 11.2.2019 mennessä osoitteeseen info@ranuaninfra.fi

Lisätiedot: Veli Saarijärvi puh. 040 648 4525 veli.saarijarvi@ranuaninfra.fi

Tarjouspyyntö siivouksista

Ranuan Infra Oy pyytää tarjouksia toimistotilojen siivouksesta.

Kohde osoitteessa Keskustie 11. Siivoustyökohteeseen kuuluu seuraavat tilat:
Alakerran toimisto 81,5 m2, yläkerran toimisto 219,5 m2 sekä porrasaula 18 m2.

Siivoustyöt, jotka sisällytettävä hintaan:

 • toimisto- ja aulatilan siivous 1 krt/viikko
 • vuosisiivous
  • ikkunanpesu
  • lattian vahaus ym. vastaavat
 • saunan ja pesuhuoneen pesu tarvittaessa

Tarjouksen tulee sisältää siivoustarvikkeet ja -aineet. Saunan ja pesuhuoneen siivoukselle laskettava erillishinta.

Tarjoukset jätettävä 20.1.2019 mennessä osoitteeseen info@ranuaninfra.fi

Lisätiedot: Veli Saarijärvi puh. 040 648 4525 veli.saarijarvi@ranuaninfra.fi

 

Vuokrataan korjaamo-, työ- ja varastotilaa

Ranuan Infra Oy vuokraa korjaamo-, työ- ja varastotilaa osoitteessa Teeritie 10.

Vuokra tilasta riippuen 5-6 €/m2.  Pienet muutokset mahdollisia, isompien muutoksien osalta neuvotellaan erikseen vaikutus vuokratasoon.  Lämmitys, sähkö ja vesi sisältyvät vuokraan.

Mikäli vuokralaisen liiketoiminnassa tullaan käyttämään paljon vettä/sähköä omistaja asentaa kiinteistöön sähkö- ja vesimittarit, jolloin veden ja sähkön kustannukset siirtyvät vuokralaisen maksettaviksi.

Lisätiedot: Veli Saarijärvi, puh. 040 648 4525 veli.saarijarvi@ranuaninfra.fi

Teeritie vuokratilat

Häiriö kuituyhteydessä Tikantiellä/ korjattu

Tikantielle on asennettu valokuituyhteys syksyn 2018 aikana.

Alueen yhteyksissä on ilmennyt alusta saakka ongelmia, joita on selvitelty Ranuan Infran, operaattori Netplazan sekä urakoitsija Relacomin toimesta jo viikkojen ajan.

Vika selvitetty ja korjattu. Kiitämme asukkaita aktiivisesta yhteistyöstä ja kärsivällisyydestä.

Jos yhteydessä ilmenee ongelmia, ottakaa ensisijaisesti yhteys Netplazan asiakastukeen puh. 08 2370 6720.

 

Ranuan Vuokra-asunnot Oy asentaa vuosien 2018-2019 aikana valokuituyhteyden kaikkiin omistamiinsa kiinteistöihin. Kuituyhteys asunnoissa sisältyy asunnon vuokraan.
Tikantien alueella on vain Ranuan Vuokra-asunnot Oy:n kiinteistöjä.

Ranuan Infra Oy hakee käyttöteknikkoa

Ranuan Infra Oy on Ranuan kunnan 100 % omistama yhtiö, jonka tehtäviin kuuluvat vesihuollon verkostojen ylläpito ja veden jakelu, kaukolämmön tuotanto ja verkoston ylläpito, laajakaistaverkoston ylläpito ja markkinaehtoisten kiinteistöjen vuokrausliiketoiminta. Uusina toimintoina tehtäväksemme on siirtynyt isännöinti- ja vuokralaskutustehtäviä sekä kiinteistöhuollon tehtäviä.

Työyhteisö on pieni ja palvelutehtävämme menestyksekäs hoitaminen edellyttää, että jokainen työntekijä on tarvittaessa valmis joustamaan niin työtehtävien kuin työajankin suhteen.
Ranuan Infra Oy:n liikevaihto on 2,3 milj. euroa ja se tuottaa palveluita noin 1500 asiakkaalle puhtaan veden jakelussa, jäteveden käsittelyssä, kaukolämmön tuotannossa, laajakaistapalveluissa sekä vuokrausliiketoiminnan ja kiinteistöhuollon tehtävissä.

Käyttöteknikon toimen vapautuessa tarvitsemme tiimiimme lisäresursseja hoitamaan yhtiön liiketoimintaan liittyviä tehtäviä lämmöntuotannon, vesihuollon, kiinteistöhuollon ja teletekniikan tehtävissä.

Haemme käyttöteknikkoa toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.2.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Käyttöteknikkona päätehtäviisi kuuluu:

 • Varmistaa osana Ranuan Infran tuotanto-organisaatiota tuotantolaitosten ja niihin liittyvien verkostojen sekä omistamiemme ja hallinnoimiemme kiinteistöjen jatkuva toimintakunto sekä ennakoiva huolto, polttoaine-, tarvike- ja varaosahankinta ja muut vastaavat tehtävät.
 • Hankintaesitysten ja tilausten valmistelu tarpeellisilta osin ja laitteistojen huoltoon liittyvien varaosien, korjausten yms. hankinta/tilaaminen yhdessä muun tiimin kanssa.
 • Varallaolo 24/7
  • Ranuan Infra Oy:llä ja Ranuan kunnalla on yhteinen varallaolojärjestelmä. Päivystyksen piiriin kuuluvat Infran omien kiinteistöjen ja tuotantolaitosten sekä Infran sopimusten mukaiset kiinteistöt sekä kunnan hallinnoimat kiinteistöt. Päivystysringissä on tällä hetkellä 6 henkilöä.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää

 • erilaisia teknisiä työtaitoja ja tiimityöskentelytaitoja
 • oma-aloitteellisuutta ja oppimishalua
 • positiivista ja oma-aloitteista asennetta
 • järjestelmällistä työotetta ja kykyä hallita monipuolista tehtäväkenttää.

Arvostamme

 • hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • asiakaslähtöisyyttä
 • kykyä itsenäiseen ja huolelliseen työskentelyyn.

Lopullinen toimenkuva ja palkkaus määräytyy valitun henkilön koulutuksen ja työkokemuksen sekä kouluttautumisvalmiuden perusteella. Lisäksi eduksesi katsotaan monipuolinen kokemus erilaisista korjaustöistä, automaatio- ja tietotekniikkajärjestelmien tuntemus sekä halukkuus jatkokouluttautumiseen.

Tarjoamme sinulle itsenäisen ja vastuullisen työn joustavilla työajoilla sekä asiantuntevalla ja mukavalla työyhteisöllä.

Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisesti kuntarekry.fi -palvelun kautta. Hakuaika päättyy 10.1.2019 klo 15:00

Hakukelpoisuus
Tehtävä edellyttää soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa tai vastaavaa aikaisempaa opistoasteista tutkintoa.

Kohteen aloituspäivämäärä: 1.2.2019 tai sopimuksen mukaan
Ensisijainen sijainti: Ranua
Organisaatio: Ranuan Infra Oy
Työsuhteen tyyppi: Vakinainen
Työpaikan tyyppi: Vakio
Aikataulu: Kokopäiväinen
Työvuoro: kokopäivätyö
Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: AVAINTES

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Veli Saarijärvi, puh. 040 648 4525

Hakuaika päättyy: 10.1.2019

Vesilaitos tiedottaa

Epäilemme vesijohtoverkossa vuotoa.

Vettä kuluu myös yöaikaan n. 4-5 m3 / h.

Pyydämme asiakkaita tarkkailemaan oman kiinteistön yön aikaista kulutusta.

Myös kesämökit kannattaa tarkastaa, ettei ole tullut jäätymisen takia mittaririkkoa.

Pyydämme ilmoittamaan vesilaitokselle, mikäli käytätte runsaasti vettä yöaikoina.