Ranuan Vuokra-asunnot Oy: Kattolumitöihin pyydetään tarjouksia

Annetaan urakalla kattolumityöt seuraavissa Ranuan Vuokra-asuntojen kohteissa:

 • Tikantie 5-7 varastojen katot
 • Peurantie 7-9 rivitalojen A ja B katot
 • Mustikkatie 1 autokatokset (2 kpl)
 • Laurintie 1 E rivitalon varastojen katot
 • Laurintie 2 rivitalojen (A, B, C, D) varastojen katot
 • Aapontie 2 rivitalojen (I, F, G) varastojen katot
 • Posiontie 319 (Saariharju) rivitalojen A ja B ja varastojen (2) katot

Työ sisältää lumenpudotuksen lisäksi pudotetun lumen siirron pois kulkuväyliltä. Tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet tulee olla hoidettuina.

Jätä tarjous 13.2.2020 klo 14 mennessä sähköpostiin info(a)ranuaninfra.fi

Lisätietoja toimitusjohtaja Veli Saarijärvi puh. 040 648 4525

Tarjouspyyntö sakokaivojen tyhjennyksestä

Ranuan kunta / kunnan konserniyhteisöt sekä Ranuan Vanhusten ja eläkeläisten tukiyhdistys ry. pyytää tarjouksen sakokaivojen tyhjennyksestä vuodelle 2020-2022.

Urakassa on optiomahdollisuus 2022 – 2024 (2 vuotta). Optio voidaan ottaa käyttöön molempien osapuolien hyväksynnällä, option käyttöönoton yhteydessä on mahdollista käydä hintaneuvottelu.

Kaivot tyhjennetään liitteenä olevan kaivoluettelon mukaisesti.

Tarjoukset on laadittava oheiselle kaivoluettelolle, mahdolliset lisätiedot on liitettävä tarjoukseen.

Tarjouksesta on käytävä ilmi erillishinnat kiinteistöittäin. Lisäksi tarjouksesta on käytävä ilmi kuljetushinnat kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle (hinnat alv. 0 %). Ei kaava-alueilta tyhjennettävissä kaivoissa on huomioitava puhdistamon sakokaivolietteen käsittelymaksu.

Tarjoukseen on liitettävä:

 • Kaupparekisteriote
 • Selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä
 • Selvitys työnantajarekisterimerkinnästä
 • Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä
 • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus
 • Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta
 • Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
 • Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta
 • Toiminnan vastuuvakuutus

Yllämainitut selvitykset voi korvata toimittamalla voimassa olevan RALA-, tilaajavastuu, fi tai vastaavan palvelun mukaisen todistuksen.

Rasvanerotuskaivojen tyhjentämisestä tulee antaa erillishinta kuljetuksineen Rovaniemelle. Urakka voidaan jakaa rasvanerotuskaivojen osalta.

Tarjoukset tulee jättää Ranuan Infra Oy:n toimistoon 24.1.2020 mennessä osoitteella: Keskustie 11 97700 Ranua, suljettuun kuoreen merkintä ”Sakokaivojen tyhjennys tarjous”.

Urakoitsijan valinta tehdään halvimman kokonaishinnan perusteella (kokonaishinta / vuosi).

Ranualla 8.1.2020

Toimitusjohtaja Veli Saarijärvi Ranuan Infra Oy

* Kaivoluettelo päivitetty 13.1.2020 (lisätty Eläinpuistolle kaksi kohdetta)

Tiedote: Siirrymme etäluettaviin mittareihin

Mittarien vaihdot nyt käynnissä!
Varaa aikasi puh. 040 590 2022.

Ranuan Infra Oy vaihtaa vesimittareita vesilaitoksen toiminta-alueella. Vaihdettavia mittareita on noin 700 kpl ja vaihtotyön suorittaa VMH Kalibro Oy. Vesimittarin vaihdot tehdään pääsääntöisesti 9.12.-31.12.2019 aikana. *päivitys 23.12.2019: Suuri osa etäluettavista mittareista asennettu. Asentajat jatkavat mittareiden asennuksia jälleen 7.1.2020 alkaen.

Valmistaudu mittarinvaihtoon

Asiakkaita pyydetään järjestämään mittarinvaihtajalle esteetön pääsy vesimittarin luokse. Mikäli vesimittari on sijoitettu kiintokalusteisiin, tulee mahdolliset suojalevyt tai kaapiston ovet irrottaa etukäteen vaihtotyön nopeuttamiseksi.

Omakotitalossa mittari sijaitsee yleensä rakennuksen sisällä, jonne asentajan täytyy päästä sitä vaihtamaan. Kalibron asentajat kiertävät alueella ja jos asukasta ei tavoiteta, jättää asentaja postilaatikkoon yhteydenottopyynnön asennusajan varaamiseksi. Pyydämme asiakkailta joustavuutta, jotta asennustyö päästään tekemään sovitussa aikataulussa. Voitte myös etukäteen itse varata vesimittarin vaihtoajan suoraan Kalibron asentajien yhteyshenkilöltä, puhelinnumero alla.

Töitä tehdään maanantaista perjantaihin painottuen iltapäivään ja iltaan klo 21 saakka. Mittarinvaihtotyöhön kuluu aikaa noin 30 minuuttia. Normaalista vaihtotyöstä ei aiheudu asukkaille kustannuksia. VMH Kalibro Oy:n vesimittarin vaihtajalla on kuvallinen henkilökortti ja huoltoauton kyljessä on tämän tiedotteen yläosassa näkyvä Kalibro -logo.

Vesihuollon yleiset toimitusehdot

Vesihuoltolaitoksen yleisten toimitusehtojen mukaan yhtiön edustajalla on oikeus päästä kiinteistölle mittaria vaihtamaan. Toimitusehdot edellyttävät, että kiinteistön omistaja tai haltija pitää kiinteistön vesihuoltolaitteiston sellaisessa kunnossa, että vesimittarin vaihto on mahdollista suorittaa ongelmitta.

Vesimittarille tuleva putkisto, mittariventtiili ja mittarilta lähtevä putkisto on kiinteistön omistajan omaisuutta ja hänen ylläpitovastuullaan. Jos mittarinvaihdon yhteydessä kiinteistön vesihuoltolaitteistossa ilmenee ongelmia, ne ovat kiinteistön omistajan kustannuksella korjattava.

Vaihdon jälkeen

Vesivahinkoriskin välttämiseksi kannattaa kiinteistön haltijan varmistaa, ettei mittarinvaihdon yhteydessä, eikä sen jälkeen kiinteistön vesihuoltolaitteissa ilmene vuotoa. Tarkkaile mittaria ja siihen liittyvää putkistoa vaihdon jälkeen. Jos huomaat vuotoa tai vesitippoja, ota välittömästi yhteyttä mittarin vaihtaneeseen asentajaan tai vesilaitoksen päivystykseen.

Kaukolämmön mittarit vaihdetaan uusiin etäluettaviin mittareihin alkuvuoden 2020 aikana.

Ranuan Infra Oy pahoittelee mittarinvaihdosta aiheutuvaa häiriötä.

Lisätietoja
VMH Kalibro Oy, Pesonen Manu puh. 040 590 2022
Ranuan Infra Oy, vesihuoltomestari puh. 0400 290 887
tai käyttöteknikko puh. 040 641 3255

Ranuan Infra Oy hakee laitosmiestä!

Ranuan Infra Oy on Ranuan kunnan 100 % omistama yhtiö, jonka tehtäviin kuuluvat vesihuollon verkostojen ylläpito ja veden jakelu, kaukolämmön tuotanto ja verkoston ylläpito, valokuituverkoston ylläpito ja markkinaehtoisten kiinteistöjen vuokrausliiketoiminta sekä rakennuttamis-, isännöinti- ja kiinteistöhuollon erilaisia tehtäviä.

Työyhteisö on pieni ja palvelutehtävämme menestyksekäs hoitaminen edellyttää, että jokainen työntekijä on tarvittaessa valmis joustamaan niin työtehtävien kuin työajankin suhteen.

Ranuan Infra Oy:n liikevaihto on 2,5 milj. euroa ja se tuottaa palveluita noin 1700 asiakkaalle puhtaan veden jakelussa, jäteveden käsittelyssä, kaukolämmön tuotannossa, laajakaistapalveluissa sekä vuokrausliiketoiminnan ja kiinteistöhuollon tehtävissä.

Haemme laitosmiestä toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on 4 kuukauden koeaika.

Tehtävä edellyttää soveltuvaa ammattikoulututkintoa tai työssä hankittua osaamista ja kokemusta jätevedenpuhdistamon kunnossapidosta ja prosessinhallinnasta.

Laitosmies huolehtii ja ylläpitää jätevedenpuhdistamon toimintaa ja prosessinhallintaa, osallistuu kiinteistöhuollon tehtäviin sekä avustaa vesihuoltomestaria ja käyttöteknikkoa vedenhankinnan ja lämmöntuotannon tehtävissä. Tehtävään sisältyy varallaolon velvollisuus (24/7).
Ranuan Infra Oy:llä ja Ranuan kunnalla on yhteinen varallaolojärjestelmä. Päivystyksen piiriin kuuluvat Infran omien kiinteistöjen ja tuotantolaitosten sekä sopimusten mukaiset kiinteistöt sekä kunnan hallinnoimat kiinteistöt. Päivystysringissä on tällä hetkellä 6 henkilöä.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää soveltuvaa koulutusta tai työssä hankittua kokemusta jätevedenpuhdistamon ja/tai vesihuollon tehtävistä, erilaisia teknisiä työtaitoja ja tiimityöskentelytaitoja, oma-aloitteellisuutta ja oppimishalua, positiivista ja oma-aloitteista asennetta, järjestelmällistä työotetta ja kykyä hallita monipuolista tehtäväkenttää.

Arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöisyyttä, kykyä itsenäiseen ja huolelliseen työskentelyyn, halua ja kykyä oppia uusien mobiilipohjaisten järjestelmien käyttöä ja automatiikkajärjestelmien hallintaa ja käyttöä.

Lopullinen toimenkuva ja palkkaus määräytyy valitun henkilön koulutuksen ja työkokemuksen sekä kouluttautumisvalmiuden perusteella. Noudatettava työehtosopimus AVAINTES. Lisäksi eduksesi katsotaan monipuolinen kokemus erilaisista korjaustöistä, automaatio- ja tietotekniikkajärjestelmien tuntemus sekä halukkuus jatkokouluttautumiseen.

Tarjoamme sinulle vastuullisen työn joustavilla työajoilla sekä asiantuntevalla ja mukavalla työyhteisöllä.

Pyydämme jättämään hakemuksen sähköisesti kuntarekry.fi -palvelun kautta. Hakuaika päättyy 20.1.2019 klo 15:00 (Linkki ilmoitukseen KuntaRekryssä)

Hakukelpoisuus
Tehtävä edellyttää soveltuvaa ammattikoulututkintoa tai työssä hankittua osaamista ja kokemusta jätevedenpuhdistamon kunnossapidosta ja prosessinhallinnasta.
Kohteen aloituspäivämäärä: 1.3.2019
Ensisijainen sijainti: Ranua
Organisaatio: Ranuan Infra Oy
Työsuhteen tyyppi: Vakinainen
Työpaikan tyyppi: Vakio
Aikataulu: Kokopäiväinen
Työvuoro: kokopäivätyö
Noudatettava työ- tai virkaehtosopimus: AVAINTES

Yhteystiedot
Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Veli Saarijärvi, puh. 040 648 4525 (tavoitettavissa puhelimitse 8.1.2020 alkaen)

Hakuaika päättyy: 20.1.2019

Ilmoita kaukolämpömittarien lukemat!

Hyvä kaukolämpöverkkoasiakkaamme, pyydämme ilmoittamaan kaukolämpömittarilukemat tasauslaskua varten.

Tee näin:

Lue kiinteistön/kiinteistöjen kaukolämpömittari viimeistään 30.12.2019.
Lomakkeella: https://www.ranuaninfra.fi/lammontuotanto/tai sähköpostilla info@ranuaninfra.fi

Mitä tietoja tarvitsemme tasauslaskua varten:

Asiakkaan nimi/taloyhtiön nimi
Asiakkaan toimitusosoite
Asiakasnumero (löytyy laskulta)
Mittalaitteen numero
Mittalaitteen lukema
Luentapäivä

Huomioithan:

Mikäli emme saa lukemia yllä mainittuun päivään mennessä, kiinteistön mittarilukema tarkistetaan Ranuan Infran Oy:n toimesta ja tällöin lukemisesta aiheutuvasta käynnistä veloitetaan asiakkaalta voimassaolevan palvelumaksuhinnaston mukainen tuntiveloitushinta.

Mitä vuonna 2020?

Tiesithän, että kaukolämpöverkostomme mittarit tullaan vaihtamaan uutta tekniikkaa hyödyntäviin etäluettaviin malleihin alkuvuoden 2020 aikana. Mittareiden vaihtamisen jälkeen laskutus tapahtuu tosiasiallisen kulutuksen mukaan kuukausittain. Lisää tietoa vesi- ja kaukolämpömittarien vaihtourakasta löydät täältä ja täältä.

Rauhallista joulun aikaa ja menestyksekästä uutta vuotta 2020!

 

Toimiston väki rauhoittuu joulun viettoon

Ranuan Infra Oy toivottaa asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen rauhallista joulun aikaa ja menestyksekästä uutta vuotta!

Toimiston asiakaspalvelu rauhoittuu joulun viettoon ajalla 23.12.2019-30.12.2019.

Kiinteistöhuolto sekä -päivystys palvelee normaalisti myös joulun pyhien ajan. Kuituasiakkaamme voivat vikatilanteissa olla yhteydessä operaattori Netplazan asiakaspalveluun. Katsothan yhteystietomme täältä.

Ranuan Paras Piha -kilpailu!

Ranuan kunta ja Ranuan Infra Oy järjestävät Ranuan Paras Piha 2020 -kilpailun. Kilpailun tarkoituksena on tuoda esille ympäristön viihtyisyyttä sekä vaikutusta arkeen ja vapaa-aikaan. Tavoitteena on yhdessä tekeminen ja ympäristön viihtyisyyden vaaliminen sekä ympäristön ja vesistön huomioiminen.

Kilpailuun tulee kolme sarjaa, mikäli sarjoihin saadaan vähintään kolme osallistujaa kuhunkin, tai sarjat yhdistetään. Sarjoissa kilpailevat vakituiset asuinkiinteistöt eli kotipihat, vapaa-ajan kiinteistöt eli mökkipihat sekä asuin-ja liikekiinteistöt eli taloyhtiöpihat.

Kilpailu käydään ensi kesän aikana, jolloin kilpailun raadin jäsenet käyvät ilmoittautumistietojen perusteella valituissa pihoissa. Niiden joukosta kilpailuraati valitsee parhaat pihat finaaliin, jotka julkistetaan järjestäjien nettisivuilla sekä kesäkuun viimeisessä Kuriirissa. Yleisö voi osallistua äänestämällä suosikkipihaansa finalistien joukosta joko postitse tai nettilomakkeella. Voittajapiha julkistetaan Hillamarkkinoilla 1.8.2020. Pihojen valmistaminen ensi kesän kilpailua voi alkaa jo nyt, mutta ilmoittautuminen kilpailuun alkaa vasta keväällä. Kilpailun alkamisesta ilmoitetaan Kuriirissa ja kilpailun  Facebook -sivulla.

Arvosteluperusteista kerrottakoon, että raati arvostelee pihan yleistä viihtyvyyttä ja ympäristön huomioimista niin asukkaiden ja naapureiden kuin ympäristöarvojen näkökulmasta. Erityisesti taloyhtiöpihoissa huomioidaan piha-alueen toimivuus myös kiinteishuollon ja eri-ikäisten asukkaiden arjen ja käyttäjien kannalta. Pihan yleisvaikutelma, kunto ja omaleimaisuus vaikuttavat arvosteluun. Mikäli piha on veden äärellä, arvioidaan myös vesistön huomioiminen. Jokainen piha arvioidaan sen omista lähtökohdista. Pihan koolla, sijainnilla tai iällä ei ole väliä. Osallistumisen ehtona on, että piha sijaitsee Ranuan kunnan alueella.

 

Maxvision boksi nyt kampanjahintaan!

Maxivision boksi nyt kampanjahintaan 135€! (norm. 159 €)

Uudessa boksimallissa on entistä nopeampi käyttöliittymä, tyylikäs design, ja se pitää sisällään sovelluksia joiden avulla tuot iäkkäämmänkin television nykyaikaan!

Boksin tilaajalle nyt C More -kanavapaketti kahdeksi kuukaudeksi veloituksetta! Tilaus päättyy kahden kuukauden päästä automaattisesti.

Jos kodistasi löytyy jo Maxivision boksi, on nyt hyvä tilaisuus hankkia uusi boksi esimerkiksi olohuoneeseen ja siirtää vanha laite makuuhuoneeseen. Usealla boksilla saat kaiken irti kuituliittymästäsi, ja teet Maxivisionista Koko Kodin TV:n!

Ranuan infran kuituverkkoasiakkaana valokuituliittymäsi hintaan sisältyy käyttöoikeus kahteen Maxivision Peruspalveluun – etusi on jopa 12€/kk!

Tilaa itsellesi uusi Maxivision boksi osoitteesta: www.maxivision.fi/ranuankuitu

Maxivision Koko Kodin TV????

✅Yksi lisäkanavatilaus riittää – voit siirtää tilauksesi boksien välillä
✅Tee ja katso tallenteita kaikilta laitteiltasi
✅Hallitse kaikkia bokseja ja mobiililaitteita yhdellä asiakastilillä
✅Maxivisionin Mobiili