Ranuan Infra paikantaa vesivuotoa keskustan alueella 3.2.-11.2.

Ranuan Infra paikantaa viikolla 5-6 keskustaajaman alueella, salmen länsipuolella pienehköä talousvesivuotoa käyttämällä runkoventtiilejä kiinni.

Tästä voi aiheutua alueellisia, hetkittäisiä veden jakelun katkoja tai talousveden painetason laskua.

Pahoittelemme häiriöstä aiuheutuvaa haittaa!