Tarjouspyyntö Eläinpuiston linnan tornin kunnostustöistä

Ranuan Infra Oy pyytää tarjousta Eläinpuiston linnan korkean torniosan ikkunoiden kunnostamisesta ja pääsisäänkäynnin ulko-oven huoltomaalauksesta sekä alapelkan korjaamisesta noin viiden metrin matkalta.

Tarjouksen urakkahintaan tulee sisältyä seuraavat asiat:

  • Ikkunoiden tiivistäminen ja huoltomaalaus sekä lahonneiden osien ja ikkunapeltien vaihto.
  • Ulko-oven pielien teräsosien puhdistus ja huoltomaalaus.
  • Ulkoseinän alapelkan korjaustyö tehdään tuntiperusteisesti.

Tarjoukseen tulee sisältyä urakkahinta edellä luetellun mukaisesti, sekä tuntihinta alapelkan korjaustyöstä. Hintavertailussa tuntityön osuus lasketaan 50 työtunnin mukaan.

Tarjoukset tulee jättää 14.9.2018 klo 13 mennessä
sähköpostilla osoitteeseen info@ranuaninfra.fi
tai postitse osoitteeseen Keskustie 11, 97700 Ranua. Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa, päälle merkintä: Eläinpuiston linnan ikkunahuolto.

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Veli Saarijärvi
veli.saarijarvi@ranuaninfra.fi,  puh. 040 648 4525