Tarjouspyyntö: Kolomaan kaukolämpöverkon rakentaminen

Ranuan Infra Oy laajentaa kaukolämpöverkostoa Kolomaan teollisuusalueella syksyn 2018 aikana.  Rakennuskohde sijaitsee Ranuan keskustaajamassa. Rakennettavaa kaukolämpöverkostoa on yhteensä noin 480 ka-m.  Tarjouspyyntö on julkaistu myös Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMAssa 12.7.2018.

Hankinnan tarkempi kuvaus, referenssivaatimukset ja osaamisvaatimukset on määritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa.  Lisätietoja toimitusjohtaja Veli Saarijärvi.

 

Tarjouspyyntö KVR-urakka Rev0.doc

2643-04_PDF Reittikartta Kolomaan linja RevB

2643-12_PDF Reittikartta Kolomaan linja Rev0

Työselitys Kolomaan teollisuusalue Liite 6 Rev0

2643-00_PDF Jakokartta Kolomaan linja RevB

2643-11_PDF Poikkileikkaus Kaukolämpökaivanto Mpuk RevA

Yksikköhintaluettelo Kolomaan teollisuusalue_suojattu Liitteet 1 – 3 Rev0

Urakkaohjelma Kolomaan teollisuusalue Liite 5 Rev0

Työturvallisuusasiakirja Kolomaan teollisuusalue Liite 8 Rev0

Tarjouspyyntö Liite 5_koontisivu Kokonaisurakka Rev0

2643-10_PDF Periaatepiirustus Venttiilikaivot Rev0

2643-08_PDF Periaatepiirustus Kaivamalla tehtävät alitukset Rev0