Tarjouspyyntö sakokaivojen tyhjennyksestä

Ranuan kunta / kunnan konserniyhteisöt sekä Ranuan Vanhusten ja eläkeläisten tukiyhdistys ry. pyytää tarjouksen sakokaivojen tyhjennyksestä vuodelle 2020-2022.

Urakassa on optiomahdollisuus 2022 – 2024 (2 vuotta). Optio voidaan ottaa käyttöön molempien osapuolien hyväksynnällä, option käyttöönoton yhteydessä on mahdollista käydä hintaneuvottelu.

Kaivot tyhjennetään liitteenä olevan kaivoluettelon mukaisesti.

Tarjoukset on laadittava oheiselle kaivoluettelolle, mahdolliset lisätiedot on liitettävä tarjoukseen.

Tarjouksesta on käytävä ilmi erillishinnat kiinteistöittäin. Lisäksi tarjouksesta on käytävä ilmi kuljetushinnat kirkonkylän jätevedenpuhdistamolle (hinnat alv. 0 %). Ei kaava-alueilta tyhjennettävissä kaivoissa on huomioitava puhdistamon sakokaivolietteen käsittelymaksu.

Tarjoukseen on liitettävä:

  • Kaupparekisteriote
  • Selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä
  • Selvitys työnantajarekisterimerkinnästä
  • Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä
  • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus
  • Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta
  • Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
  • Todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta
  • Toiminnan vastuuvakuutus

Yllämainitut selvitykset voi korvata toimittamalla voimassa olevan RALA-, tilaajavastuu, fi tai vastaavan palvelun mukaisen todistuksen.

Rasvanerotuskaivojen tyhjentämisestä tulee antaa erillishinta kuljetuksineen Rovaniemelle. Urakka voidaan jakaa rasvanerotuskaivojen osalta.

Tarjoukset tulee jättää Ranuan Infra Oy:n toimistoon 24.1.2020 mennessä osoitteella: Keskustie 11 97700 Ranua, suljettuun kuoreen merkintä ”Sakokaivojen tyhjennys tarjous”.

Urakoitsijan valinta tehdään halvimman kokonaishinnan perusteella (kokonaishinta / vuosi).

Ranualla 8.1.2020

Toimitusjohtaja Veli Saarijärvi Ranuan Infra Oy

* Kaivoluettelo päivitetty 13.1.2020 (lisätty Eläinpuistolle kaksi kohdetta)