Tiedote

Ongelmia vedenjakelussa

n. klo 6:00 alkanut sähkökatko aiheuttaa ongelmia vedenjakelussa keskustan länsipuolella.

Vedenjakelu hoidetaan nyt erityisjärjestelyin kunnes sähköä on taas saatavilla, tästä johtuen paine vesijohtoverkossa voi olla hieman heikompi.