Vesihuolto

Ranuan Infran vesihuolto tuottaa vesihuoltopalveluja Ranuan kirkonkylän alueella sekä haja-asutusalueella Kuha-Petäjäjärvi ja Kuukasjärvi. Sivukylillä vesihuollon palveluja tuottavat paikalliset vesiosuuskunnat.

Vesi- ja viemäriliittymän hankinta

Vesihuoltolaitokseen liittyjä antaa liittymishakemuksessa tiedot kiinteistön käyttötarkoituksesta, arvion vedenkulutuksesta ja viemärivesien määrästä ja laadusta, liitteeksi tarvitaan asema- ja pohjapiirustukset. Tonttijohtojen aineen, koon, sijoituksen ja padotuskorkeuden määrää ja hyväksyy laitos.

Ohjeet vesihuoltolaitokseen liittymisestä

Vesihuoltolaitokseen liittyjä antaa liittymishakemuksessa tiedot kiinteistön käyttötarkoituksesta, arvion vedenkulutuksesta ja jätevesien määrästä sekä laadusta. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan myös asema- ja pohjapiirustukset. Tonttijohdon aineen, koon, sijoituksen sekä padotuskorkeuden määrää ja hyväksyy vesihuoltolaitos. Vesihuoltolaitos antaa opastusta sekä neuvontaa tarvittaessa.

Juha-Matti Sääskilahti, toimitusjohtaja
puh. 0400 290 887

Kiinteistön omistajan / vuokralaisen vaihdos

Liittyjä on velvollinen ilmoittamaan Ranuan Infra Oy:lle kiinteistön luovutuksesta tai vuokralaisen vaihdoksesta. Vaihdon yhteydessä tulee ilmoittaa vesimittarin lukema, loppulaskuosoite ja uuden omistajan/vuokralaisen tiedot.

Ilmoitukset kiinteistön omistajan vaihdosta tai laskutusosoitteen muutoksesta voi tehdä Ranuan Infra Oy:lle info@ranuaninfra.fi.

Vesimittarin lukeminen:

Vesimittarin lukema  ilmoitetaan allaolevalla lomakkeella. Ilmoittamista varten tarvitset laskusta löytyvän asiakasnumeron, mittarin numeron sekä mittarin lukeman. Allaolevasta mallikuvasta näet mistä tiedot löytyvät mittarista.